Bestuur

De Zeeverkennersgroep Jan van Galen bestaat al meer dan 70 jaar en heeft inmiddels een rijk verleden opgebouwd. Een bloeiende vereniging zoals de onze waar wekelijks rond de honderd leden en leidingsleden actief zijn, vraagt om een goede organisatie. Niet alleen willen we het geheel van activiteiten en leiding geven goed organiseren, we hebben ook te maken met het onderhoud van gebouwen, de aanschaf van boten en materialen, etc. Daar is een goede en duurzame organisatie voor nodig.

Bestuursstructuur

Scouting Nederland heeft ons in 2007 aangeraden om de juridische structuur van de “Stichting Jan van Galen” te veranderen in een “Vereniging Jan van Galen”.

Belangrijke redenen hiervoor zijn:

 • Het bestuur kan nu bij calamiteiten niet meer in persoon aansprakelijk gesteld worden.
 • De vereniging beheert en coördineert het spelaanbod van de (staf)leden. Om dit alles te kunnen bekostigen (+ afdracht Scouting Nederland, bijdrage onderhoud) int de vereniging contributie van de leden.
 • De stichting beheert de materialen en gebouwen en voorziet in hun onderhoud. Om dit alles te kunnen bekostigen krijgt zij jaarlijks een bedrag (o.b.v. een begroting) uit handen van de vereniging.
 • Investeringen worden gezamenlijk (vereniging en stichting) gedaan. Om de kosten te drukken worden geldschieters (fondsen, sponsoren) benaderd.
Bestuurssamenstelling vereniging:
 • Annemieke van der Kooij (voorzitter)
 • Else Sillen (secretaris)
 • Danny Balfoort (penningmeester)
 • Luna Vesseur (speltakbegeleider Welpen)
 • Florianne van Biemen (speltakbegeleider Juniorwacht)
 • Luna Vesseur (speltakbegeleider Wacht)
Oudervertegenwoordiging speltakken:
 • Lianne van der Drift (oudervertegenwoordiger Welpen)
 • Chris Wigboldus (oudervertegenwoordiger Juniorwacht)
 • Daniëlle van Werkhoven (oudervertegenwoordiger Wacht)
Bestuurssamenstelling Stichting:
 • Hub Sillen (voorzitter)
 • Hans Bos (secretaris)
 • Kaspar Melchior (penningmeester)
 • Annemieke van der Kooij (vertegenwoordiger groepsbestuur)
 • Laurens Wouters (lid groepsbestuur)
 • Alex de Vries (lid speltakken)
 • Djimmer Bosman (lid speltakken)

In opdracht van de stichting voert Hub Sillen ( verhuur@janvangalengroep.nl) de verhuur van de gebouwen uit en is verantwoordelijk voor het verrichten van kleine en middelgrote klussen in het kader van onderhoud.

Heeft u nog vragen, ideeën, op- en/of aanmerkingen ? Of bent u geïnteresseerd in een functie binnen één van twee besturen? Neemt u dan contact met ons op:

Mailadres:
secretaris@janvangalengroep.nl

Postadres:
Zeeverkennersgroep Jan van Galen
Marowijnepad 4
2315 VB Leiden