Bestuur

De Jan van Galen bestaat uit een vereniging en een stichting; beide hebben een eigen bestuur. Het verenigingsbestuur regelt zaken als de inschrijving van nieuwe leden en de inning van de contributie. Ook begeleidt het bestuur de leidingsleden, en houdt in de gaten of de activiteiten voor de speltakken (welpen, juniorwacht en wacht) goed lopen. Verder organiseert het bestuur activiteiten voor ouders, regelt fondsenwerving en zorgt voor de aankleding van de gebouwen.

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, terreinen, boten en het kampeermateriaal. De stichting reserveert geld voor groot onderhoud, verbouwingen en aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe vletten. De focus ligt hierbij op de lange termijn.

Bestuur vereniging

Bestuur stichting

Oudervertegenwoordigers

Ouders van leden hebben via de oudervertegenwoordigers inspraak bij de vereniging. Deze zijn te bereiken via secretaris@janvangalengroep.nl.

Algemene contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.